Edició 2017

La Tortuga Roja (Sessió Familiar)

  12 novembre | 12:00
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

LA TORTUGA ROJA
Michael Dudok de Wit. França. 2016. 80'